woensdag 3 oktober 2012

Tibbetoren - Groningen


Dit log heeft al eens op een ander log van mij gestaan, maar die heb
ik opgeheven. 
In de 11e eeuw kreeg Groningen een stadswal en werd een rondweg geboren.
Nadat er 2 eeuwen later op de wal een muur was verrezen werd de weg
'achter den muur' genoemd. Met stenen van de buiten de stad
'neergeworpen' kastelen Cortinghhuis en Selwerd werden in 1459 vier torens gebouwd:
Twee grote en twee kleine torens.
IMG_0323-1.jpg picture by Zaqina
Resten van de 90 cm dikke muur van één van deze torens werden in 1945 door
archeoloog A.E. van Giffen ontdekt in het pand Hofstraat 36.
Recente verbouwingen legden ook stukken toren bloot in de belendende percelen
34 en 38. Een groot gedeelte van de buitenmuur is op de begane grond van 38 wel
zichtbaar, maar niet te bezichtigen.
IMG_0322-1.jpg picture by Zaqina
De Tibbetoren heet al zo in de volksmond vanaf de 16e eeuw
Deze naam verwijst naar de doopsgezinden, die hier in die tijd mogelijk
gevangen zaten. Een 'tibbe' was in de streektaal een oud wijf of een kletskous
en het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de doopsgezinden vanwege hun weerloosheid
met deze 'tibben' werden vergeleken.
IMG_0324.jpg picture by Zaqina
Na de 18e eeuw verdween het woord in Groningen uit het spraakgebruik,
maar de naam Tibbetoren bleef bestaan. Toen Groningen tussen
1608 en 1624 nieuwe ruimere vestingwerken kreeg, verloren de oude
muur en torens hun betekenis en werden grotendeels gesloopt.
IMG_0321-1.jpg picture by Zaqina
Langs de noordzijde van de straat, die toen de Kleine
Jacobijnenerstraat hette, werden pakhuizen en 'eenkameren' gebouwd.
Dit gebeurde na 1634, want op de toen door Haubois vervaardigde
vogelvluchtkaart, staat de Tibbetoren nog afgebeeld.
Na 18e en 19e eeuwse verbouwingen kregen de panden 34,36
en 38 hun huidige uiterlijk. Na een periode van verwaarlozing
en kraak kwam nr 38 in 1981 in handen van de huidige eigenaar, die het
restaureerde. Ook de nummers 34 en 36 werden enkele jaren
later onder handen genomen.
De toren was in 2005 en 2009 open voor publiek zelf vond ik het
verwarrend, bij welk nummer de toren nu hoort.
Door meerdere dingen gelezen te hebben ben ik eruit.
Ik ben binnen geweest bij nummer 36, de toren is in de beneden woning.
Nummer 38 is een bovenwoning en daar zit de toren niet. Dus nr 36
staat op de monumentenlijst.

Geen opmerkingen:

De Burger en de hoer - Lotte van de Pol

De afgelopen 2 dagen las ik het boek 'De Burger en de hoer" van Lotte van de Pol. Prostitutie in Amsterdam. Het mooie is, dat er in...