woensdag 3 oktober 2012

RK Begraafplaats


In 1872 werd begonnen met de aanleg van een Rooms-katholieke begraafplaats aan de Hereweg. Het terrein lag binnen de voormalige verdedigingswerken en daarvoor moest er toestemming worden gevraagd aan de Minister van Oorlog. Dankzij de pastoor Mgr. F.W.A Jansen (1806-1884), was het te danken, dat de katholieken eindelijk een eigen begraafplaats kregen. Natuurlijk waren er al veel eerder bisdommen in het Noorden met eigen kerken, maar een eigen begraafplaats had men niet.
FPICT0016ChristusKoningHereweg93RKbe.jpg
Christus Koning
Het beeld heeft hier een waardige plaats gekregen. Geschonken door katholieke Groningers ter gelegenheid van het eeuwfeest van de parochie van de Heilige Martinus had het z'n plaats bij de voormalige Broerkerk tegenover het Academiegebouw.
Studenten, tijdens de ontgroeningsfeesten, plachten het beeld nogal eens te ontwijden met bierflessen, terwijl provo's het nogal eens bewerkten met rode verf. Daarom werd besloten eind jaren zestig (van de vorige eeuw) het beeld te verplaatsen.
Zo kreeg het z'n nieuwe plek naast de kapel van de begraafplaats. Wie het beeld van dichtbij bekijkt, ontdekt de kogelgaten, die het opliep in de Tweede wereldoorlog. Door misschien baldadig schietende Duitse militairen.
ZIMG_0840.jpg
Het middenpad van de begraafplaats leidt naar een indrukwekkend kruisbeeld.
Er staat een Latijnse- en Nederlandse tekst op.
Deze luidt:
"Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs;
mogen de martelaren u opnemen bij uw aankomst
en u binnen voeren in de heilige stad
Jeruzalem"
(zelf overgeschreven van het plakkaat)

Geen opmerkingen:

De Burger en de hoer - Lotte van de Pol

De afgelopen 2 dagen las ik het boek 'De Burger en de hoer" van Lotte van de Pol. Prostitutie in Amsterdam. Het mooie is, dat er in...