woensdag 3 oktober 2012

Liefdesdrama op slot Valkenburg

Reginald doodt op eene afschuwelijke wijze
Walram & Alix.
Dit verhaal wordt ook verteld in de Fluwelegrot van Valkenburg.
Heb me rot gezocht naar het verhaal, maar kon hem niet vinden...
Walram wordt nl Waleram genoemd.
Het vervolg van Reginald kent twee legendes.
Google die zelf maar op ;).
Feit is dat hij zijn broer en de bruid van zijn broer heeft vermoord.


Zo’n 6 eeuwen terug toen het kasteel nog in volle glorie bestond woonde er twee broers van het geslacht van Valkenburg, Waleram en Reginald. Beide beminden Alix, de dochter van de Graaf van Kleef. Waleram verwierf de hand van Alix en weldra werd een prachtige bruiloft gevierd. Reginald gloeide van haat en nijd op zijn broer en op Alix. Toen de bruiloft was afgelopen en het echtpaar in de bruidskamer verscheen, sprong Reginald, die zich achter het bed had verscholen, te voorschijn en stootte eerst zijn broer en daarna ook Alix met zijn dolk in de borst. Waleram greep met de rechterhand naar de schuimende, bloedende wond en vervolgens naar zijn broer, die hij met de bebloede hand in het gezicht sloeg, maar zijn krachten begaven het en hij zonk ontzield terug.

Reginald sneed de ongelukkige bruid een haarlok af en vluchtte, na de lijken naar een keldergewelf te hebben gesleept. Dagen lang was er grote rouw en droefheid op het slot Valkenburg, want iedereen hield van de goedhartige Waleram en de even schone als deugdzame Alix. Niemand twijfelde eraan dat Reginald de dubbelmoordenaar was. Maar men kon Reginald niet vinden.
Volgens de gids werd de Duitse Bruid terug naar Duitsland gebracht en staan haar ouders
aan de oever haar op te wachten.

Geen opmerkingen:

De Burger en de hoer - Lotte van de Pol

De afgelopen 2 dagen las ik het boek 'De Burger en de hoer" van Lotte van de Pol. Prostitutie in Amsterdam. Het mooie is, dat er in...