woensdag 3 oktober 2012

Stadsmarkering S1


Eeuwenlang werden steden gemarkeerd door vestingwerken en door de stadsmuur met daarin rijk versierde poorten. Deze gaven toegang tot het leven binnen de stad en openden zich naar het omliggende land. In de 19e eeuw werden deze muren en poorten afgebroken en verloor de stad haar karakteristieke vorm. De stadsfeesten 'Groningen 950' in 1990 waren aanleiding voor het aanbrengen van nieuwe markeringen. Het zijn tekens die de grens van de stad bepalen en die in letters de oude naam CRUONINGA vormen. Daniel Libeskind is de ontwerper van de inhoud en de structuur van dit project.
De STADSMARKERING werd mogelijk gemaakt door de Gemeente Groningen, Koninklijke PTT Nederland NV en het Ministerie van WVC.
De stadsmarkeringen worden aangegeven met een Letter, maar staan vooral bekend onder S1 t/m S 10. Ik zet dus achter elke stadsmarkering de Letter die het woord  CRUONINGA moet vormen.
Stadsmarkering S 1
Letter C
IMG_1751.jpg picture by zakina
Kurt W Forster: Baseerde zijn ontwerp op de voor het landschap zo bepalende elementen water en aarde, plus op twee vormen van energie: Gas en Electriciteit. Het Groningse aardgas is ontstaan in het verleden, een chemische omzetting van oeroude bodemlagen. De geschiedenis zelf kan ook beschouwd worden als een verteringsproces. Foster koos een electriciteitsmast als basis. Deze is bekroond met zeven brandende 'gasvlammen'.
IMG_1750.jpg picture by zakina
Om twintig minuten voor elf 's ochtends en 's avonds geven de digitale cijfers op de mast gedurende één minuut het tijdstip aan dat met het geboortejaar van de stad samenvalt 10.40
(bron: infobord bij de stadsmarkering)

Geen opmerkingen:

De Burger en de hoer - Lotte van de Pol

De afgelopen 2 dagen las ik het boek 'De Burger en de hoer" van Lotte van de Pol. Prostitutie in Amsterdam. Het mooie is, dat er in...