zondag 1 november 2015

Voormalige Meubelfabriek - Bleekerstraat Groningen

Van de week, was ik wat foto's aan het maken in de Schildersbuurt en kwam ik
weer eens langs dit mooie pandje. Tijd voor een blogje: 
Deze voormalige meubelfabriek, staat aan de Bleekerstraat in Groningen.

Het is ooit gebouwd als uitbreiding van de Groninger Meubelfabriek 'Nederland' in 1904. In opdracht van directeur J.A. Huizinga naar ontwerp van de Groninger architect J.A. Sanders in Art-Nouveau-stijl. De naam van de fabriek stond vroeger op een ijzeren hekwerk, die tussen de hardstenen toppen boven op het dak zat. 
Het gebouw is opgetrokken uit hardsteen, zandsteen, oranjekleurige gele verblendsteen op een diepe, rechthoekige plattegrond. Het gebouw telt twee bouwlagen onder een plat dak. 

In de zandstenen panelen bevinden zich voorstellingen in reliëf, die verwijzen naar de vroege functie van het gebouw. In het linker paneel zit deze geknielde, naakte mannenfiguur met een houtboor uitgebeeld. 
In het rechter paneel een soortgelijk mannenfiguur, maar dan met een zaag uitgebeeld. 
In het midden van de gevel is tussen het venster en de deurpartij een soortgelijke pilaster aangebracht die wordt bekroond met een paneel waar in reliëf een pauw is uitgebeeld. 
Op de hoeken van de gevel staan pilasters in oranjekleurige en gele verblendsteen, die fors uitsteken boven het platte dak. Zij worden bekroond door hardstenen toppen met het monogram J.A.H.
Nu is het plan, om op het pand 12 studio's te bouwen en naast het vrijstaande stuk van het pand nog zeven woonplekken. Het zou zonde zijn, van dit mooie historische pand. In het Dagblad van het Noorden, las ik, dat het Veenkoloniaal Museum in Veendam bezig is met een tentoonstelling over de meubelfabriek Huizinga. Dit pand werd als showroom gebruikt (logisch met die ramen), de rest van meubelfabriek Huizinga is gesloopt in 1939, 2 jaar na het overlijden van Huizinga.
J.A. Huizinga (1861-1937) 
(foto van de website van het Veenkoloniaal Museum)
De tentoonstelling loopt van 22 november 2015 t/m 6 maart 2016

Bronnen: 
- Rijksmonumenten.nl
- Dagblad van het Noorden
- Veenkoloniaalmuseum

Geen opmerkingen:

De Burger en de hoer - Lotte van de Pol

De afgelopen 2 dagen las ik het boek 'De Burger en de hoer" van Lotte van de Pol. Prostitutie in Amsterdam. Het mooie is, dat er in...